Doelgroepen

De doelgroepen kunnen heel divers zijn maar raken elkaar wanneer het gaat om de zorgvraag: geef mij een prettige woon/werk/leef/verblijf omgeving. Gaat het om woningen waar mensen langer in zorg zitten of woningen, ruimtes die een tijdelijk verblijf voor iemand zijn of ruimtes die mensen maar kortdurend bezoeken, één ding hebben ze gemeen en staat centraal: de gebruiker moet zich prettig voelen in deze ruimte. Onderzoek toont aan dat kleur een sterke impact heeft op ons gedrag. De ruimte moet iets doen voor de gebruiker: uitnodigen, rust geven, overzicht bieden of juist stimuleren. De doelgroepen kunnen zijn: kinderen, verstandelijk gehandicapten, ouderen, mensen in GGZ instellingen (psychiatrie).