GGZ instellingen

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn er voor mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen. GGZ instellingen bieden behandeling, zorg en begeleiding. Dit kan variëren van preventief, ambulant tot aan gespecialiseerd. Beschermd wonen bijvoorbeeld biedt mensen de mogelijkheid om met meerder in één huis te wonen in een gewone buurt. Vaak hebben ze een eigen kamer maar delen een woonkamer, keuken etc. Maar er zijn ook GGZ instellingen die een inloop functie hebben. Ook hier kan de omgeving van grote invloed zijn op met name de mentale gesteldheid. De drempel ligt misschien bij deze doelgroep net iets hoger, een welkome gastvrije omgeving kan net het verschil maken. En gezamenlijke ruimtes op de juiste manier inrichten kunnen net voor dat stukje extra rust zorgen en een comfortabel gevoel bij de gebruiker oproepen. Het is prettig als de wereld voor deze doelgroepen overzichtelijk en voorspelbaar is. Voorspelbaarheid creëert een gevoel van veiligheid en geeft een basisgevoel. Vanuit een goed basisgevoel zal men op een positieve manier zijn omgeving benaderen.