verstandelijk gehandicapten

Deze doelgroep kent verschillende verblijfsvormen:Ze wonen intramuraal, begeleid of volgen activiteiten binnen een dagcentra of een project. Voor de cliënten die in een zorginstelling wonen is dit hun thuis, zij moeten dit ook als dusdanig ervaren. Welke visie wil je als instelling uitstralen en zie je dit ook terug in het interieur. Wat wil de bewoner zelf, wat zijn zijn wensen, hoe wil hij wonen? En bij diegene die dit moeilijker kunnen uiten, kun je gebruik maken van kleuren om een bepaalde sfeer te creëren. Kleur levert een gevoelswaarde op waar gebruik van gemaakt kan worden om te zorgen voor een prettige woonomgeving. Een begeleider verblijft relatief kort in de woning, bewoners moeten het er mee doen. Kijken door de ogen van de bewoner en zijn wensen respecteren en omzetten in een prettige leefomgeving zodat een woning echt zijn thuis wordt. In het geval van een dagcentrum is er een breed scala aan aanbodsvormen van arbeidsmatig tot een meer beschutte begeleidingsvorm. Welke doelgroep verblijft binnen het dagcentra; zijn dit mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, ouderen, mensen die een gevarieerd aanbod afnemen? De mate van beschutting, de activiteiten, de doelgroep bepalen hoe de omgeving er uit zou moeten zien. Dit is voor mij leidend bij het inrichten. Het geven van een kleuradvies voor een ruimte wordt bepaald door de doelgroep. Soms is er extra ondersteuning nodig bij deze doelgroep door middel van verwijzers, picto’s.